Dydd Sadwrn Awst 3 & 4, 2019

Porthaethwy 9.30 y.b. - 6.0 y.h.
Mynediad £3 y dydd, £5 y penwythnos
Plant am ddim

Beth sy’ ymlaen

Cynhyrchwyr bwyd a diod lleol ac ymhell

bwyd stryd rhyngwladol

crefftau, cerddoriaeth a hwyl i’r teulu

parcio di dâl

Yn dilyn llwyddiant arbennig Gŵyl Fwyd Beaumaris, mae'r trefnwyr am fod yn gyfrifol am gwyl fywd newydd yn Porthaethwy, sef Gŵyl Fwyd Y Fenai. Fe cynhelir ar Dydd Sadwrn, 3ydd & 4ydd Awst, ar y cae hamdden a’r ardal cyfagos yng nghanol y dref. Bydd canran o’r elw yn mynd tuag at mydiadau ac elusennau lleol.

Cofiwch ymweld y masnachdai amrywiol o safon yn Porthaethwy.

Arddangoswyr

Cynnig arlein

Ar gyfer ymholiadau e-bostiwch:

Hefyd cysylltwch â ...

  • Hefin ar 07900 296870
  • Merfyn ar 07778 489496